Vinaora Nivo Slider

Remonty instalacji

Upływ czasu wpływa na stan techniczny izolacji oraz przewodność kabli. Wykonanie pomiaru istniejącej instalacji umożliwia poznanie jej stanu. Jeżeli stwierdzimy, że jest wadliwa, zalecamy jej remont lub wymianę. Zwłaszcza w sytuacji, gdy obecna instalacja jest dwużyłowa. Obecnie polska norma nakazuje instalacje przewodów elektrycznych 3 lub 5-cio żyłowych. Umożliwiają one zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom poprzez użycie aparatury różnicowo-prądowej odłączającej prąd w sytuacjach krytycznych np. mokre ręce na przewodach, włączona suszarka w wodzie, przebicie prądu do obudowy urządzenia.