Vinaora Nivo Slider

Energetyka

-Linie kablowe n/n i s/n
-Linie napowietrzne n/n i s/n
-Doprowadzając do budynku prąd,
zaczynamy od wykonania projektu
i jego uzgodnienia z ZUD.
-Złącza kablowe
-Tablice główne i licznikowe
-Stacje transformatorowe

Prace kontrolno – pomiarowe
Wykonujemy:
- Pomiary instalacji odgromowej
- Pomiary rezystancji izolacji
- Pomiary uziemienia
- Pomiary skuteczności zerowania
- Pomiary natężenia oświetlenia.