Vinaora Nivo Slider

Energetyka

-Linie kablowe n/n i s/n
-Linie napowietrzne n/n i s/n
-Doprowadzając do budynku prąd,
zaczynamy od wykonania projektu
i jego uzgodnienia z ZUD.
-Złącza kablowe
-Tablice główne i licznikowe
-Stacje transformatorowe

Prace kontrolno – pomiarowe
Wykonujemy:
- Pomiary instalacji odgromowej
- Pomiary rezystancji izolacji
- Pomiary uziemienia
- Pomiary skuteczności zerowania
- Pomiary natężenia oświetlenia.

Remonty instalacji

Upływ czasu wpływa na stan techniczny izolacji oraz przewodność kabli. Wykonanie pomiaru istniejącej instalacji umożliwia poznanie jej stanu. Jeżeli stwierdzimy, że jest wadliwa, zalecamy jej remont lub wymianę. Zwłaszcza w sytuacji, gdy obecna instalacja jest dwużyłowa. Obecnie polska norma nakazuje instalacje przewodów elektrycznych 3 lub 5-cio żyłowych. Umożliwiają one zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom poprzez użycie aparatury różnicowo-prądowej odłączającej prąd w sytuacjach krytycznych np. mokre ręce na przewodach, włączona suszarka w wodzie, przebicie prądu do obudowy urządzenia.